Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

EMCO Network Inventory - 25 Nodes - Enterpise Edition

6.375.360 VNĐ
Ask a question
TTS01831
In stock
+
EMCO Network Inventory cung cấp các tính năng để kiểm tra từ xa mọi PC trong mạng của bạn mà không phải cài đặt các mô đun máy khách. Bằng cách sử dụng EMCO Network Inventory, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về phần cứng, phần mềm và thông tin cấp phép từ tất cả các PC từ xa trong vài giây. Mô-đun báo cáo mạnh mẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để chuẩn bị báo cáo kiểm kê mạng và báo cáo kiểm toán mạng.