Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

uVMS v2.3 unlimited version, single server license

49.972.800 VNĐ
Ask a question
TTS00344
In stock
+
uVMS là một Hệ thống Quản lý video dựa trên web cho xuất bản, xem và ghi lại trực tiếp từ bất kỳ loại máy ảnh video hoặc phần mềm / phần cứng giải mã video.

At the same price!