Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

PVCS Tracker V6.8 for 98/NT/2000 w/Maint. Support

18.212.000 VNĐ
Ask a question
TTS00014
In stock
+
PVCS Tracker là giải pháp toàn doanh nghiệp để nắm bắt, quản lý và truyền đạt các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi, thay đổi và các vấn đề dự án từ khi xuất hiện đến giải quyết. Trình theo dõi giúp các nhóm toàn doanh nghiệp thiết lập các ưu tiên, chỉ định quyền sở hữu và quản lý các khoản trợ cấp, đồng thời cho phép các nhà quản lý thấy xu hướng và tiến bộ. Thông báo tự