Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

VisualSVN for Visual Studio Site License

100.224.000 VNĐ
Ask a question
TTS02534
In stock
+
Dành cho các tổ chức lớn.Được cấp phép cho mỗi trang web vật lý.Độ tin cậy cao: Visual Studio sẽ không bao giờ bị sập hoặc treo vì VisualSVN.Tích hợp liền mạch: VisualSVN tự động xử lý các tệp được thêm hoặc đổi tên và phản ánh các hoạt động này thành Subversion.Trạng thái thời gian thực: VisualSVN cẩn thận theo dõi và hiển thị tất cả các thay đổi hiện tại đối với bản sao làm việc của bạn

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Access Rights Manager
TTS01409
95.932.000 VNĐ
Autodesk Flame 2021
TTS02870
102.428.000 VNĐ
zalo-icon
phone-icon
facebook-icon