Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Ekahau Pro

213.904.000 VNĐ
Ask a question
TTS02971
In stock
+
Tạo kế hoạch 3D chính xác được xây dựng theo yêu cầu riêng của bạn đối với vật liệu tường, vật liệu sàn, hướng ăng-ten, v.v.(br>Được phát triển cho tất cả mọi người từ nhà tích hợp hệ thống đến quản trị viên CNTT và mạng Wi-Fi ở mọi quy mô, Pro giúp bạn thiết lập và chạy trong vài phút.
Tìm hiểu chính xác số lượng điểm truy cập bạn cần và vị trí chúng cần được đặt để có mạng Wi-Fi hiệu suất cao.

At the same price!

211.004.000 VNĐ
208.382.400 VNĐ
208.452.000 VNĐ