Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

CargoWiz

24.104.800 VNĐ
Ask a question
TTS03026
In stock
+
ính toán tải container cho các lô hàng vào một hoặc nhiều container, cũng như xe tải hoặc pallet.
Nhanh chóng làm việc với khách hàng để điều chỉnh số lượng đặt hàng.
Không để hàng hóa trên bến tàu, hoặc không gian trống lớn trong container hoặc xe tải. Biết chính xác những gì sẽ phù hợp và làm thế nào để tải nó trước.
CargoWiz sẽ giảm thiểu thời gian của bạn để tạo ra một kế hoạch tải.

At the same price!

23.176.800 VNĐ
ActiveReports Standard
TTS01765
23.636.160 VNĐ
24.592.000 VNĐ