Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Capsa Enterprise - Single Seat Perpetual License - 1 Year Maintenance

30.044.000 VNĐ
Ask a question
TTS02929
In stock
+
Gói thời gian thực cũng như khả năng lưu dữ liệu truyền qua mạng cục bộ, bao gồm mạng có dây và mạng không dây như 802.11a / b / g / n
Hỗ trợ hơn 1800 giao thức và giao thức con, bao gồm cả VoIP, cũng như các ứng dụng mạng dựa trên phân tích giao thức.
Dễ sử dụng Bảng điều khiển tổng quan cho phép bạn xem thống kê mạng trong nháy mắt, cho phép giải thích nhanh chóng dữ liệu sử dụng mạng

At the same price!

29.997.600 VNĐ
.NET Developer Bundle
TTS00471
29.092.800 VNĐ
29.533.600 VNĐ