Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

MySQL Compare

5.707.200 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01422
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

So sánh và triển khai các thay đổi lược đồ MySQL

MySQL Compare miễn phí cho mục đích sử dụng phi thương mại, cho mục đích cá nhân và cho những người trong lĩnh vực từ thiện và giáo dục.

Giới thiệu về So sánh MySQL

Tiết kiệm thời gian so sánh và đồng bộ hóa các lược đồ của hai cơ sở dữ liệu MySQL

Loại bỏ sai lầm bằng cách tạo các tập lệnh để triển khai các thay đổi từ nhà phát triển, thử nghiệm đến sản xuất

Tìm và sửa lỗi do sự khác biệt giữa các cơ sở dữ liệu

Tăng tốc độ triển khai các bản cập nhật lược đồ cơ sở dữ liệu mới

Tạo các tập lệnh SQL có thể được chỉnh sửa thủ công trước khi chạy

Quy trình 3 bước đơn giản

1. Chọn nguồn dữ liệu

2. Xem lại kết quả và chọn đối tượng để đồng bộ hóa

3. Chạy trình hướng dẫn đồng bộ hóa

Yêu cầu kỹ thuật:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008

MySQL 5 trở xuống, Amazon RDS hoặc MariaDB

Microsoft .NET Framework 2.0 trở lên

RAM 256 MB

Không gian đĩa cứng 200 MB

Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024x768

Chạy trên PC của người dùng (cũng có thể chạy trên máy chủ)

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm cùng giá

5.916.000 VNĐ
ACDSee Home Pack 2021
TTS01527
5.707.200 VNĐ
5.730.400 VNĐ