Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Data Compare for Oracle

21.854.400 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01420
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

So sánh các bảng Oracle và triển khai sự khác biệt

Xem sự khác biệt trong các bản ghi song song và các thay đổi về kịch bản

Tính năng mới trong 5.2 : Định cấu hình các đối tượng nào được đưa vào trước khi chạy so sánh, giúp bạn có nhiều thời gian và quyền kiểm soát hơn.

 Giới thiệu về So sánh Dữ liệu cho Oracle

Công cụ khác biệt cơ sở dữ liệu cho dữ liệu bảng Oracle

Tiết kiệm thời gian so sánh và đồng bộ hóa dữ liệu

Sao chép dữ liệu tra cứu từ cơ sở dữ liệu phát triển sang dàn dựng hoặc sản xuất

Khắc phục sự cố và giải quyết các lỗi do sự khác biệt về dữ liệu

Tạo các tập lệnh SQL để cập nhật một cơ sở dữ liệu với nội dung của một cơ sở dữ liệu khác

Các tính năng chính

So sánh và đồng bộ hóa dữ liệu bảng

So sánh dữ liệu trong bảng giữa các lược đồ và xem sự khác biệt. Đi sâu vào các bản ghi riêng lẻ hoặc nhóm chúng lại với nhau. Tạo các tập lệnh triển khai SQL không có lỗi để triển khai các thay đổi dữ liệu giữa các môi trường của bạn.

Làm việc với dòng lệnh

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào bằng công cụ dòng lệnh. Tự động hóa các tác vụ đã lên lịch như so sánh và triển khai để tích hợp liên tục.

Tham quan chụp màn hình

 Sự khác biệt giữa các hàng được đánh dấu và bạn có thể xem dữ liệu cho từng bảng mà bạn đang so sánh

 Cuộn qua từng điểm khác biệt và từng bản ghi có sự khác biệt với khả năng hiển thị cao hơn

 Sử dụng So sánh dữ liệu cho Oracle để triển khai các thay đổi dữ liệu bảng

 Tạo một tập lệnh triển khai để chạy theo cách thủ công hoặc để So sánh Dữ liệu cho Oracle chạy tập lệnh cho bạn

Sản phẩm liên quan