Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Vietkey2000

324.800 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00021
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

-    Hỗ trợ c�c kiểu g� phổ th�ng: VNI, VIQR, TCVN

-    Ngo�i tiếng Việt c� khả năng cho ph�p g� c�c thứ tiếng: Anh, Nga, Ph�p,  Đức

-    Tương th�ch được c�c hệ điều h�nh Windows từ phi�n bản 95 trở l�n, XP, NT

-    Hỗ trợ  c�c bảng m� tiếng Việt phổ th�ng : ABC, VNI...Unicode / TCVN 6909:2001. Ri�ng với Unicode, hỗ trợ c�c biểu diễn UTF-8,UCS2 ( cho c�c m�i trường Web ) , C-Style: Unicode cho m�i trường lập tr�nh C, C+ +.

-    Hỗ trợ nhiều kiểu g� th�ng dụng  trong v� ngo�i nước: TELEX,VNI,VIQR.

-    G� tắt c�c từ mục kh�ng hạn chế, tự động chuyển chế độ Anh � Việt với kiểu g� Telex, cho ph�p g� lặp dấu- khử dấu.

-    C� nhiều t�nh năng th�ng minh, khử dấu, lặp dấu�

Sản phẩm cùng giá

334.080 VNĐ
334.080 VNĐ
334.080 VNĐ
zalo-icon
phone-icon
facebook-icon