Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

MetaStock DC (Daily Charts)

13.896.800 VNĐ
Ask a question
TTS02131
In stock
+
MetaStock DC (Daily Charts) được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch cuối ngày - các nhà giao dịch thu thập dữ liệu và thực hiện phân tích sau khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch cuối ngày đưa ra các quyết định mà họ thực hiện trong ngày giao dịch tiếp theo. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, tương lai, hàng hóa, FOREX hoặc chỉ số, MetaStock có các công cụ bạn cần để phân tích thị trường vượt trội và thành công tài chính.

Similar products

8.328.800 VNĐ

At the same price!

14.455.224 VNĐ
13.688.000 VNĐ