Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

PA File Sight (Lite License_Monitor 1 server)

5.078.480 VNĐ
Ask a question
TTS00274
In stock
+
PA File Sight là một phần mềm giám sát tệp sẽ giúp bạn xác định ai đang đọc và ghi vào các tệp quan trọng. Nó có thể cho bạn biết khi nào một tệp hoặc thư mục mới được tạo hoặc đổi tên. Khi một tệp hoặc thư mục bị xóa, PA File Sight có thể cho bạn biết ai đã làm điều đó và họ đã thực hiện việc đó từ máy tính nào (địa chỉ IP và tên máy tính).