Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Axolot AXWReports (Single license)

10.008.480 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01607
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Axolot AXWReports tạo báo cáo với sức mạnh của MS Word.


Thay vì sử dụng trình chỉnh sửa báo cáo đặc biệt khi tạo báo cáo, AXWReports sử dụng tài liệu MS Word làm mẫu cho báo cáo.

Điều này mang lại cho bạn một số lợi thế:

 • Bạn không cần phải học cách sử dụng trình chỉnh sửa báo cáo. Ít nhất là không nếu bạn đã quen với MS Word.
 • Vì mẫu báo cáo là tài liệu MS Word nên dễ phân phối và người dùng khác dễ thay đổi.
 • Bạn có thể sử dụng các tính năng của MS Word, chẳng hạn như định dạng văn bản, bảng, hộp văn bản và hơn thế nữa.
 • Một báo cáo có thể dễ dàng được hợp nhất vào một tài liệu MS Word khác.
 • AXWReports sử dụng DOCXReadWrite để tạo các tệp báo cáo. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng DOCXReadWrite để đăng báo cáo quá trình.

AXWReports sử dụng khái niệm định hướng băng tần quen thuộc. Các loại dải sau được hỗ trợ:

 • DataSet. Loại băng tần mặc định. Được sử dụng để lặp lại các bản ghi te đáy của một tập dữ liệu. Các băng tần DataSet có thể có con ở bất kỳ độ sâu nào để tạo quan hệ tổng thể - chi tiết.
 • Báo cáo phụ. Các dải được thực thi sau khi một dải khác được thực thi.
 • Trang con. Các dải nằm trên một trang riêng biệt, như để xây dựng mục lục.
 • ReportHeader. Tiêu đề được viết một lần cho báo cáo.
 • ReportFooter. Chân trang được viết một lần cho báo cáo.
 • PageHeader. Tiêu đề nằm trên đầu mỗi trang báo cáo.
 • Cuối trang. Chân trang ở cuối mỗi trang báo cáo.
 • GroupHeader. Một dải được thực thi nếu một điều kiện được đáp ứng.
 • GroupFooter. Dải chân trang của GroupHeader.

Các tính năng khác:

 • Các dải có thể được thực thi khi kết quả của một biểu thức được đáp ứng.
 • Các bảng có thể được sử dụng trong các báo cáo bằng cách xác định một hàng là một dải. Khi sử dụng bảng, hàng dải sẽ lặp lại và mở rộng bảng với các hàng mới cho mỗi bộ khôi phục cơ sở dữ liệu. Ngoài ra còn có một chế độ FillTable, nơi một bảng có kích thước cố định sẽ được điền và việc thực thi sẽ dừng lại khi bảng đầy.
 • Sử dụng các điều kiện và biểu thức để kiểm soát xem một băng tần có được thực thi hay không. Khi sử dụng một biểu thức, dải được thực thi nếu biểu thức đánh giá là true. Theo một điều kiện, dải được thực thi nếu giá trị trả về của các điều kiện thay đổi, chẳng hạn như trường cơ sở dữ liệu.
 • Các trường công thức được hỗ trợ. Tất cả các hàm có sẵn trong MS Excel đều được hỗ trợ miễn là chúng có liên quan (Bạn không thể sử dụng trang tính và các công thức Excel riêng biệt khác vì không có trang tính nào trong báo cáo).
 • Giá trị tổng hợp, Đếm, Tổng, Tối thiểu và Tối đa trong công thức được hỗ trợ
 • Có thể sử dụng mã vạch, bao gồm cả mã QR.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm cùng giá

9.716.160 VNĐ
Autodesk AutoCAD LT 2021
TTS00282
9.744.000 VNĐ
10.006.160 VNĐ