Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Virtual Machinery JHawk (Professional License)

4.036.800 VNĐ
Ask a question
TTS01268
In stock
+
JHawk là công cụ phân tích mã tĩnh hàng đầu - tức là nó lấy mã nguồn của dự án của bạn và tính toán các số liệu dựa trên nhiều khía cạnh của mã - ví dụ: khối lượng, độ phức tạp, mối quan hệ giữa lớp và gói và mối quan hệ trong các lớp và các gói.

At the same price!

4.176.000 VNĐ
4.148.160 VNĐ
4.150.000 VNĐ