Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

2.436.000 VNĐ
Ask a question
TTS02148
In stock
+
Microsoft Exchange Server là nền tảng email, lịch, liên hệ, lập lịch và cộng tác của Microsoft được triển khai trên hệ điều hành Windows Server để sử dụng trong một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lớn hơn.
Microsoft đã thiết kế Exchange Server để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nền tảng nhắn tin trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính để bàn và các hệ thống dựa trên web. Khả năng điện thoại trong Exchange Server hỗ trợ tin nhắn thoại. Người dùng trao đổi cộng tác thông qua lịch và chia sẻ tài liệu. Các tính năng lưu trữ và bảo mật trong nền tảng cho phép các tổ chức lưu trữ nội dung, thực hiện tìm kiếm và thực hiện các tác vụ tuân thủ.
Exchange Server Standard được thiết kế cho các nhu cầu hộp thư của các tổ chức vừa và nhỏ. Cũng thích hợp cho các vai trò không phải hộp thư trong triển khai Exchange lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ 1 đến 5 cơ sở dữ liệu hộp thư. Cần mua giấy phép máy chủ và giấy phép truy cập máy khách (CAL).

At the same price!

Rebelle 3
TTS01346
2.505.600 VNĐ
2.553.160 VNĐ
ACDSee Video Studio 3
TTS01524
2.505.600 VNĐ