Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL

22.852.000 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00487
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SQL Server hay Structure Query Language là công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Được biết, hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual C, Visual Basic, Oracle…
Đặc điểm của SQL Server và đối tượng làm việc:
• SQL Server hoạt động theo mô hình khách - chủ, do đó sẽ có 2 thành phần là Workstation và Server.
- Workstation được cài trên bất kì thiết bị nào hoặc trên thiết bị của người vận hành máy chủ. Đây là các giao diện phần mềm để tương tác với Server, ví dụ như SSMS, SSCM, Profiler, BIDS hay SQLEM…
- Server được cài trên máy chủ tập trung. Nó chính là các dịch vụ như SQL Server, SQL Server Agent, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Browser, SQL Full Text Search…
• Instance của SQL Server
- Là một bản cài đặt SQL Server.
- Là bản sao chép chính xác của phần mềm.
- Nều cài “n” lần thì sẽ tạo ra “n” bản cài.
- Có hai loại bản cài SQL Server là Default - Mặc định và Named - Đặt tên mới.
- Chỉ có một bản cài mặc định được hỗ trợ trên một Server.
- Nhiều bản cài tạo mới được hỗ trợ trên một Server.
- Bản cài mặc định sẽ lấy tên máy chủ làm tên Instance.
- Tên của bản cài mặc định là MSSQLSERVER.
• Lợi ích của các bản cài:
- Cài nhiều phiên bản MS SQL khác nhau trên cùng một máy.
- Cắt giảm chi phí.
- Duy trì riêng biệt các môi trường sản xuất, phát triển, thử nghiệm.
- Giảm thiểu các vấn đề tạm thời trên cơ sở dữ liệu.
- Tách biệt các đặc quyền bảo mật.
- Duy trì máy chủ dự phòng.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm cùng giá