Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Wowza Streaming Cloud

16.472.000 VNĐ
Ask a question
TTS00892
In stock
+
Dịch vụ Wowza Streaming Cloud là nền tảng và nền tảng đám mây toàn cầu phát trực tiếp hàng đầu trong ngành. Được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia trong ngành phát trực tuyến, rất dễ sử dụng, linh hoạt cho phát trực tiếp từ đầu đến cuối hoặc là một phần của giải pháp phát trực tuyến tùy chỉnh.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
16.676.160 VNĐ