Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

TMPGEnc Instant Show Presenter

1.392.000 VNĐ
Ask a question
TTS00366
In stock
+
TMPGEnc Instant Show Presenter biến các bức ảnh và video thành một slideshow trong một vài bước đơn giản. Thêm chú thích, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh trên bay trong khi chương trình của bạn đang chơi. Bao gồm các hiệu ứng âm thanh và 3 lựa chọn âm nhạc, hoặc sử dụng âm nhạc của riêng bạn và các hiệu ứng âm thanh. Chuyển đổi chương trình của bạn thành một file video phương tiện truyền thông các cửa sổ (giới hạn độ phân giải 320x280 cho các phiên bản miễn phí).

At the same price!

1.449.536 VNĐ
1.364.160 VNĐ
1.410.000 VNĐ