Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SurveyMonkey - Advantage

11.368.000 VNĐ
Ask a question
TTS01020
In stock
+
SurveyMonkey là một công cụ hỗ trợ tạo khảo sát, trắc nghiệm một cách chuyên nghiệp nhất. Công cụ này hỗ trợ sẵn ngân hàng câu hỏi cũng như rất nhiều loại trắc nghiệm khác nhau giúp người dùng có thể tạo ra một khảo sát chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

At the same price!

11.437.600 VNĐ
10.904.000 VNĐ
ActivePresenter 7 Pro
TTS02199
11.136.000 VNĐ