Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

NVIVO 12 MAC

33.384.800 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01066
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Nvivo có những công cụ để giải quyết tất cả những dữ liệu định tính, trợ giúp kỹ thuật đòi hỏi bởi tất cả các phương pháp này. Nghiên cứu những dạng dữ liệu không phải bằng số, không cấu trúc đòi hỏi những phương pháp xây dựng chỉ số, tìm kiếm và lý thuyết hoá. Nghiên cứu định tính ít khi làm việc với một khối lượng cố định dữ liệu thu thập trước đó mà thường phải thay đổi và làm gia tăng những thống kê phong phú xây dựng từ những quan sát, phỏng vấn, phân tích tư liệu, tổng quan tư liệu và các sự kiện nghiên cứu khác. 

Nguồn dữ liệu thay đổi (ví dụ ghi chép thực địa, gỡ băng, tư liệu sao chép) và mang nhiều hình thức khác nhau (như văn bản, ảnh, băng, phim). Các kỹ thuật bao gồm cả thống kê và liên kết các ý tưởng theo nhiều cách, tìm kiếm và thăm dò các mô hình dữ liệu và ý tưởng. 

Như vậy, Nvivo được thiết kế để loại bỏ sự phân chia cứng nhắc giữa “dữ liệu” và “giải thích”. Nó đưa ra nhiều phương pháp để liên kết các bộ phận của dự án nghiên cứu, kết hợp sự phản ánh và thống kê dữ liệu.

Mở khóa thông tin chi tiết về dữ liệu của bạn với phần mềm phân tích dữ liệu định tính tốt nhất

NVivo giúp bạn khám phá nhiều hơn từ dữ liệu phương pháp định tính và phương pháp hỗn hợp của mình. Khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn và tạo ra những phát hiện rõ ràng, có thể bảo vệ được với bằng chứng chặt chẽ.

Nơi tổ chức, lưu trữ và phân tích dữ liệu của bạn

Làm việc hiệu quả hơn, tiến hành phân tích sâu hơn từ nhiều nguồn hơn và bảo vệ các phát hiện của bạn với NVivo.

  • Nhập dữ liệu từ hầu như bất kỳ nguồn nào
  • Phân tích dữ liệu bằng các công cụ quản lý, truy vấn và trực quan hóa nâng cao
  • Đặt những câu hỏi phức tạp về dữ liệu của bạn để xác định chủ đề và rút ra kết luận rõ ràng
  • Đạt được kết quả nghiên cứu mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn hơn
NHỮNG LỢI ÍCH
Khám phá các cách thức hoạt động của NVivo cho bạn

NVivo cung cấp các tùy chọn khả năng tốt nhất trong lớp cho tất cả các nhà nghiên cứu, vì vậy bạn có thể hỏi thêm dữ liệu của mình.

Tăng năng suất

Tìm các chủ đề chung và thông tin chi tiết dựa trên bằng chứng nhanh hơn, vì vậy bạn có thể làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.
Khám phá thông tin chi tiết sâu hơn

Đặt các câu hỏi quan trọng về dữ liệu và tìm các mẫu và kết nối không thể thực hiện theo cách thủ công.

Đưa ra kết luận chắc chắn Có bức tranh đầy đủ khi nêu rõ kết quả hoặc đánh giá tác động.Cung cấp những phát hiện toàn diện

Tiếp cận và trình bày các kết luận hợp lệ, có thể bảo vệ được để tạo ra các kết quả hiệu quả.

Nâng cao sc mnh ca NVivo 

Khả năng nghiên cứu của bạn là vô hạn. Khám phá chúng sớm hơn với các mô-đun của chúng tôi để hoạt động thông minh hơn với dữ liệu của bạn. 

NÓ DÀNH CHO AI

NVivo dành cho giáo dc

Tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích nâng cao dẫn đến kiến thức mới và xuất bản rộng rãi hơn.

NVivo cho Chính ph

Đánh giá và truyền đạt tác động của chương trình, cộng đồng và chính sách với bằng chứng rõ ràng.

NVivo cho t chc phi li nhun

Xác định các cách đánh giá và tăng tác động của các chương trình và sáng kiến phi lợi nhuận.

NVivo dành cho thương mi

Định hình các dịch vụ thương mại thông qua thông tin chi tiết từ khách hàng và nhân viên.

NVivo cho sc khe

Phân tích sức khỏe dân số để tác động đến các chính sách, thực hành, phương pháp điều trị và giáo dục.

Sản phẩm liên quan

44.520.800 VNĐ
38.952.800 VNĐ

Sản phẩm cùng giá

33.779.200 VNĐ
33.408.000 VNĐ
Carbonite Availability
TTS02575
31.784.000 VNĐ
zalo-icon
phone-icon
facebook-icon