Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Microsoft 365 Business Standard (12 tháng)

4.176.000 VNĐ
Ask a question
TTS00770
In stock
+
Phù hợp với các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp, ứng dụng Office và các dịch vụ doanh nghiệp khác.

• Tích hợp các ứng dụng Office cài đặt cho máy tính: Outlook , Word, Excel, PowerPoint, Onenote, Access( Chỉ dành cho PC)
• Tích hợp các dịch vụ : Exchange Online, Onedrive For Business, SharePoint Online, Skype For Business, Microsoft Teams, Yammer
• Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
• Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
• Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
• Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
• Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
• Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty và các site nhóm bằng SharePoint
• Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người
• Sở hữu hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
• Cho phép khách hàng lên lịch cuộc hẹn trực tuyến bằng Microsoft Bookings
• Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
• Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
• Số lượng người dùng tối đa: 300

At the same price!

4.176.000 VNĐ
4.148.160 VNĐ
4.150.000 VNĐ