Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Foxit PhantomPDF Standard 9 - license vĩnh viễn

3.591.360 VNĐ
Ask a question
TTS01167
In stock
+
Phần mềm Foxit PhantomPDF Standard 9 bao gồm tất cả các tính năng quan trọng. Phù hợp với các nhóm thuộc mọi kích cỡ:
- ConnectedPDF: PDF thế hệ tiếp theo giúp kết nối thế giới.
- Trình chỉnh sửa PDF (PDF Editor): thực hiện cập nhật tất cả các tài liệu của bạn trong PDF.
- Sắp xếp: thao tác trên các tập tin và các trang PDF.
- Cộng tác và chia sẻ: chú thích, chia sẻ và cộng tác với PDF.
- Trình tạo PDF (PDF Creator): tạo tài liệu PDF, biểu mẫu và danh mục.
- Chuyển đổi (Convert) PDF: chia sẻ thông tin trên file PDF với các định dạng tệp khác.
- Quét và OCR: quét sang định dạng PDF, OCR PDF và chỉnh sửa các tệp PDF được quét.
- Bảo vệ và chữ ký: mã hóa, sắp xếp lại và tạo chữ ký PDF.
- Tuân thủ quy định 508: khả năng tiếp cận tài liệu thông qua công nghệ được hỗ trợ.
- PhantomPDF Online: trình chỉnh sửa PDF trên cloud.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Poser 11
TTS01345
3.619.200 VNĐ
Power PDF Standard 3
TTS01087
3.596.000 VNĐ
3.660.000 VNĐ