Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

FileAudit®

23.176.800 VNĐ
Ask a question
TTS00257
In stock
+
FileAudit, một giải pháp giám sát dữ liệu cho phép doanh nghiệp xác định những người dùng đã truy cập dữ liệu nhạy cảm / bí mật trong một lần nhấp chuột và lưu trữ các sự kiện truy cập cho các tệp và thư mục và hiển thị chúng trong một báo cáo có thể in được.