Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WinGate Standard - 6 concurrent users

3.062.400 VNĐ
Ask a question
TTS00024
In stock
+
WinGate Proxy Server là máy chủ HTTP Proxy có khả năng cao, máy chủ SOCKS, cổng Internet tích hợp và máy chủ liên lạc được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kiểm soát truy cập, bảo mật và liên lạc của các doanh nghiệp ngày nay. Ngoài một loạt các tính năng, các tùy chọn giấy phép của WinGate Proxy Server cung cấp cho bạn sự linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của bạn với ngân sách của bạn, cho dù bạn cần quản lý một doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ hoặc mạng gia đình.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

2.992.800 VNĐ
3.016.000 VNĐ
3.108.800 VNĐ