Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SMS Connector for WinGate

1.392.000 VNĐ
Ask a question
TTS01266
In stock
+
SMS Connector for WinGate cho phép bạn sử dụng WinGate để gửi và nhận tin nhắn SMS bằng điện thoại di động đính kèm. Tin nhắn SMS đến có thể được sử dụng để kích hoạt xử lý trong WinGate. Tin nhắn SMS có thể được sử dụng để cảnh báo cho quản trị viên.

Similar products

At the same price!

1.449.536 VNĐ
1.364.160 VNĐ
1.410.000 VNĐ