Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Lumen for WinGate - 6 Uset 1 Year

4.176.000 VNĐ
Ask a question
TTS01261
In stock
+
Chỉ dành cho WinGate 9, không tương thích với WinGate 8 trở về trước.

Lumen cho WinGate là một tiện ích bổ sung tùy chọn cho WinGate 9, cung cấp phân loại URL để sử dụng trong các quy tắc kiểm soát truy cập web.

Lumen cho WinGate là một plugin phân loại URL, dựa trên một công cụ phân loại rất được tôn trọng. Với cơ sở dữ liệu gồm hơn 18 tỷ URL trong hơn 180 danh mục, bao gồm 14 danh mục liên quan đến bảo mật, Lumen cho WinGate cung cấp phạm vi và hiệu suất vượt trội.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

4.176.000 VNĐ
4.148.160 VNĐ
4.150.000 VNĐ