Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ExchgSvrEnt 2019 SNGL OLP NL

143.376.000 VNĐ
Ask a question
TTS00351
In stock
+
Exchange Server Enterprise được thiết kế cho các tổ chức lớn hơn có thể yêu cầu số lượng cơ sở dữ liệu hộp thư lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ 1 đến 100 cơ sở dữ liệu hộp thư.

Similar products

At the same price!

147.946.400 VNĐ
147.946.400 VNĐ
ActiveReports Server Core
TTS01766
139.176.800 VNĐ