Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Asianux Server 7

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS00121
Còn hàng
Hệ điều hành Linux Enterprise với tính năng bảo mật thế hệ mới, đảm bảo ổn định an toàn ở mức độ nhân. Đặc biệt, Asianux Server là sản phẩm sáng tạo chung của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, được chứng nhận bởi nhiều tập đoàn CNTT có tên tuổi trong khu vực và trên thế giới. Asianux Server 7 là cơ sở tối đa hoá hiệu quả hoạt động của các cơ quan và doanh nghiệp có tầm cỡ.

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất