Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Twitch

1.276.000 VNĐ
Ask a question
TTS00965
In stock
+
Twitch là một Plug-in cho After Effects đồng bộ hóa các toán tử ngẫu nhiên để tạo hiệu ứng video theo phong cách cho đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh, bao gồm:
• 6 toán tử tích hợp;
• 7 video hướng dẫn;
• 10 hiệu ứng âm thanh Twitch miễn phí;
• 25 cài đặt trước hiệu ứng.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

At the same price!

1.302.680 VNĐ
1.252.800 VNĐ
Excel Document Protector
TTS00599
1.252.800 VNĐ