Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Stata/SE annual license

12.829.600 VNĐ
Ask a question
TTS00086
In stock
+
Số lượng biến tối đa: Lên đến 32.767 biến.Số lượng quan sát tối đa Thông tin: Lên đến 2,14 tỷ.Thông tin so sánh tốc độ Nhanh.Thời gian để chạy hồi quy logistic với 10 triệu quan sát và 20 hiệp biến: 20 giây.

At the same price!

IDEAL Administration
TTS01215
12.555.840 VNĐ
12.296.000 VNĐ
13.456.000 VNĐ