Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Sothink DHTML Menu

1.809.600 VNĐ
Ask a question
TTS00053
In stock
+
Sothink DHTML Menu là công cụ cho phép bạn tạo Menu pop-up sử dụng cho các trang Web của mình mà không cần phải viết code để tạo nên Menu đó. Chương trình cung cấp nhiều mẫu Menu đa dạng giúp bạn tùy ý lựa chọn.

Trình tạo menu hướng dẫn mẫu để tạo các menu thả xuống thân thiện SE hoạt động trong tất cả các trình duyệt. 80 mẫu và 30 kiểu cài sẵn. Không yêu cầu kinh nghiệm JavaScript.

At the same price!

APBackup Business license
TTS02469
1.786.400 VNĐ
Auto Reply Manager
TTS02591
1.786.400 VNĐ
1.809.368 VNĐ