Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Quark Docurated

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01282
In stock
Docurated là nền tảng hỗ trợ bán hàng cho doanh nghiệp cho phép các nhóm bán hàng tìm kiếm, tùy chỉnh và chia sẻ nội dung - nhanh chóng. Đồng thời, tiếp thị được trao quyền để đo lường mức độ sử dụng và hiệu quả của nội dung để xem công việc của họ đang thúc đẩy doanh thu như thế nào.
Công nghệ độc đáo của DocuRank ™ AI cho phép bán hàng có hướng dẫn, đề xuất nội dung hiệu quả nhất cho từng kịch bản bán hàng và triển vọng. Docurated kết nối đến bất cứ nơi nào nội dung bán hàng của bạn được lưu trữ để khách hàng có thể lên và chạy trong một phần nhỏ thời gian của các giải pháp cạnh tranh.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất