Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Silo 2 Pro Win/Mac

3.591.360 VNĐ
Ask a question
TTS00284
In stock
+
Silo là một mô hình 3D độc lập tập trung và nhanh như chớp. Bộ công cụ mô hình hóa và ánh xạ UV sâu của nó đã làm cho nó trở thành một ưu điểm ưa thích để tạo tài sản trò chơi, nhân vật phim và các đối tượng để in 3D. Nó nâng cấp rất lớn so với các công cụ mô hình hóa các gói đa năng cồng kềnh và hoạt động cùng với các tiêu chuẩn công nghiệp như Maya, Blender và ZBrush và các công cụ trò chơi như Unity và Unreal.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

1.392.000 VNĐ
696.000 VNĐ

At the same price!

Poser 11
TTS01345
3.619.200 VNĐ
Power PDF Standard 3
TTS01087
3.596.000 VNĐ
3.660.000 VNĐ