Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Geoslope SEEP/W - Groundwater flow analysis

125.140.800 VNĐ
Ask a question
TTS00146
In stock
+
SEEP / W là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa dòng nước ngầm trong môi trường xốp. SEEP / W có thể mô hình hóa các vấn đề trạng thái ổn định bão hòa đơn giản hoặc các phân tích nhất thời bão hòa / không bão hòa tinh vi với khớp nối khí quyển ở bề mặt đất.