Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk Navisworks 2021

21.460.000 VNĐ
Ask a question
TTS02267
In stock
+
Hiện nay, Autodesk cung cấp đến khách hàng bộ 3 sản phẩm Navisworks Freedom, Navisworks Manage và Navisworks Simulate với hai chức năng chính: Quản lí và Mô phỏng tiến độ thi côngtiếp nhận cơ sở dữ liệu của công trình từ các phần mềm khác trong việc mô phỏng, tạo dựng các công trình ở dạng 3D. Navisworks chứa đựng dữ liệu thông tin của cả dự án lớn hoặc nhỏ. Dự án lớn có thể là một nhà máy, hay cả một thành phố. Một dự án nhỏ có thể là một hạng mục công trình, một tòa nhà