Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

InDesign CC for teams Subscription

12.064.000 VNĐ
Ask a question
TTS00506
In stock
+
Văn bản và đồ họa được cấu hình lại chỉ bằng một lần nhấp chuột.Hình ảnh được tự động thay đổi kích thước để phù hợp với yêu cầu của người dùngDễ dàng nhập nhận xét định dạng PDF hơn. Đặc biệt có thể cộng tác với nhiều bên liên quan khác.Giao diện bảng thuộc tính thiết kế được thay đổi theo hướng thân thiện hơn với với người dùng. Hình thức của bảng trở nên trực quan, dễ nhìn và dễ sử dụng.

At the same price!

IDEAL Administration
TTS01215
12.555.840 VNĐ
12.296.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ