Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ABBYY FlexiCapture

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01514
In stock
ABBYY FlexiCapture là giải pháp tự động bóc tách thông tin trên tài liệu giấy với độ chính xác cao.
FlexiCapture tự động phân tách và phân loại tài liệu; đặc biệt, với khả năng nhận dạng nhiều ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) FlexiCapture tự động trích chọn và cung cấp cho người sử dụng các dữ liệu cần thu thập một cách nhanh chóng.
Giải pháp ABBYY FlexiCapture dễ dàng triển khai và dễ dàng sử dụng.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất