Symantec

Tập đoàn Symantec (Symantec Corporation, thường gọi là Symantec) là một công ty phần mềm Hoa Kỳ có trụ sở tại Mountain View, California, Hoa Kỳ. Công ty sản xuất phần mềm bảo mật, lưu trữ, sao lưu và cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ cho phần mềm của họ. Symantec là một công ty Fortune 500.

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, Symantec tuyên bố sẽ tách thành hai công ty kinh doanh độc lập vào cuối năm 2015. Một công ty sẽ tập trung vào bảo mật, công ty còn lại về quản lý thông tin. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, doanh nghiệp quản lý thông tin đã được tách ra với tên gọi Veritas Technologies và được bán cho công ty đầu tư The Carlyle Group.

Tên gọi Symantec được ghép lại từ các từ syntax (cấu trúc), semantics (ngữ nghĩa), và technology (công nghệ).

There are no products in this section