12. Giải pháp an toàn bảo mật mạng của CheckPoint

 


Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) là nhà cung cấp giải pháp bảo mật mạng hàng đầu cho các doanh nghiệp và chính phủ toàn cầu. Giải pháp của nó bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công không gian mạng thế hệ thứ 5 với tỷ lệ nắm bắt hàng đầu về phần mềm độc hại, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công được nhắm mục tiêu khác. Check Point cung cấp kiến ​​trúc bảo mật đa cấp với phòng chống mối đe dọa tiên tiến Gen V mới bảo vệ tất cả các mạng, đám mây và các hoạt động di động của một doanh nghiệp chống lại tất cả các cuộc tấn công đã biết kết hợp với hệ thống quản lý kiểm soát toàn diện và trực quan nhất của ngành. Check Point bảo vệ hơn 100.000 tổ chức thuộc mọi quy mô.

Advanced Network Threat Prevention

Zero-day protection offering network security with evasion-resistant malware detection and complete protection against advanced 5th generation of cyber attacks, ensuring quick delivery of safe content to users.SandBlast Network Features

There are no products in this section