SolarWinds

Công việc của 1 chuyên gia công nghệ là rất khó. Công nghệ có sức lan tỏa, phức tạp và luôn thay đổi. Người dùng cuối có thể khó lường và các doanh nghiệp cần truy cập liên tục vào một hệ sinh thái ứng dụng và cơ sở hạ tầng ngày càng mở rộng. Những kỳ vọng về hiệu suất và tính sẵn sàng của hệ thống CNTT là rất cao và trách nhiệm thực hiện những mong muốn đó nằm trên vai của các chuyên gia công nghệ ngày nay.

Trong 20 năm, chúng tôi đã cam kết với các chuyên gia công nghệ mà chúng tôi phục vụ và hiểu được những thách thức của họ cũng như cách họ muốn chúng được giải quyết.

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ với giá cả phải chăng. Chúng tôi cung cấp cho các tổ chức trên toàn thế giới bất kể ngành nghề kinh doanh, quy mô hoặc độ phức tạp của cơ sở hạ tầng, khả năng giám sát và quản lý hiệu suất của hệ thống CNTT, dù cho là nội bộ (on premise), trên đám mây hoặc các mô hình lai (hybrid).

There are no products in this section