Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Universal Imaging Utility Universal Imaging Utility

696.000 VNĐ
Ask a question
TTS00083
In stock
+
Universal Imaging Utility là Phần mềm UIU này là phần mềm để remove driver của phần cứng, cộng thêm sysprep và một database driver (có thể cập nhật online hoặc bằng tay) -> sau khi chạy cái này, tạo file ảnh (có thể là Ghost, Acronis, Paragon...) bung sang máy khác thì 99% là tương thích và hỗ trợ gần như đầy đủ các phần cứng thông dụng luôn.

Similar products

At the same price!

AllSync Home Edition
TTS02002
724.768 VNĐ
719.200 VNĐ
694.608 VNĐ