Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Universal Imaging Utility Media Packet

580.000 VNĐ
Ask a question
TTS00082
In stock
+
Phần mềm UIU này là phần mềm để remove driver của phần cứng, cộng thêm sysprep và một database driver (có thể cập nhật online hoặc bằng tay) -> sau khi chạy cái này, tạo file ảnh (có thể là Ghost, Acronis, Paragon...) bung sang máy khác thì 99% là tương thích và hỗ trợ gần như đầy đủ các phần cứng thông dụng luôn.

At the same price!

556.800 VNĐ
CMailGroup
TTS01483
556.800 VNĐ
603.200 VNĐ