Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Symantec NetBackup™ Solution

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02244
In stock
Symantec NetBackup™ Solution là dịch vụ khôi phục dữ liệu cho các trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo từ Symantec - bảo vệ hoàn toàn, lưu trữ hiệu quả và phục hồi mọi nơi.Sao lưu và phục hồi truyền thống sẽ đạt đến giới hạn khi doanh nghiệp điều chỉnh và thích nghi trong thế giới ảo. Symantec NetBackup ™ Solution mang lại hiệu suất, tự động hóa và khả năng quản lý cho các doanh nghiệp cần mở rộng tới hàng ngàn máy ảo và dữ liệu mà không cần cài đặt một sản phẩm điểm trung tâm dữ liệu khác làm tăng độ phức tạp và rủi ro.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất