Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

FarStone DriveClone

1.947.408 VNĐ
Ask a question
TTS02539
In stock
+
DriveClone là một ứng dụng nhân bản đĩa, được thiết kế để giúp bạn tạo nhân bản toàn bộ đĩa, sao lưu gia tăng và sao chép phiên bản tệp. Nó tạo ra một bản sao chính xác của ổ cứng máy tính của bạn hoặc chỉ sao chép các đĩa và phân vùng đã chọn. Đĩa nhân bản có khả năng khởi động, do đó bạn không cần phải cài đặt lại hệ điều hành, trình điều khiển và ứng dụng khi nâng cấp lên ổ đĩa mới.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

At the same price!

1.948.800 VNĐ
ACDSee 365 Plans
TTS01530
1.920.960 VNĐ
Atomic Mail Verifier
TTS01544
1.944.624 VNĐ