Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ViceVersa PRO 3 - PREMIUM license - Windows Server 2016, 2012, 2008, 2003 (32-bit/64-bit)

6.960.000 VNĐ
Ask a question
TTS00141
In stock
+
Đồng bộ và phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một cách dễ dàng tới sao lưu, đường dẫn khác, tái tạo và đồng bộ hoá dữ liệu và thư mục.