Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SysAid MSP Edition

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01200
In stock
SysAid MSP Edition cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý một giải pháp quản lý dịch vụ CNTT giá cả phải chăng (ITSM) được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ và cung cấp dịch vụ dựa trên nhiều khách hàng của họ. SysAid MSP bao gồm tất cả các bàn trợ giúp, bàn dịch vụ và khả năng ITSM cần thiết, với cơ sở người dùng cuối không giới hạn và cấp phép linh hoạt cho phép MSP mở rộng giải pháp khi doanh nghiệp của họ phát triển. Nhiều khách hàng có thể được quản lý dưới dạng các thực thể riêng biệt bằng chức năng của nhiều công ty, với các báo cáo, biểu mẫu người dùng cuối, cổng khách hàng và hơn thế nữa - tất cả đều có thể tùy chỉnh cho từng khách hàng của bạn.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất