Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SoftPerfect Switch Port Mapper

4.148.160 VNĐ
Ask a question
TTS01284
In stock
+
Bản quyền phần mềm SoftPerfect Switch Port Mapper hoạt động với các bộ chuyển mạch mạng được quản lý và báo cáo những gì được kết nối với các cổng chuyển đổi và cổng nào không được kết nối. Đối với mỗi cổng được kết nối, trình ánh xạ cổng liệt kê địa chỉ MAC, địa chỉ IP và tên máy chủ của các máy tính được liên kết với cổng đó.Ngoài ra, phần mềm có thể hiển thị cho mỗi nhà cung cấp thẻ mạng của khách hàng, tốc độ cổng và bộ đếm các khung bị lỗi và bị loại bỏ cho mỗi cổng. Điều này có thể hỗ trợ tốt khi khắc phục sự cố kết nối mạng

At the same price!

4.176.000 VNĐ
4.148.160 VNĐ
4.150.000 VNĐ