Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SoftPerfect Connection Emulator

5.540.160 VNĐ
Ask a question
TTS01283
In stock
+
Trình mô phỏng kết nối SoftPerinf (SCE) là trình giả lập môi trường WAN cho các nhà phát triển ứng dụng mạng, quản trị viên hệ thống và kỹ sư mạng. Các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng hỗ trợ mạng, đặc biệt là các ứng dụng quan trọng về thời gian như phần mềm VoIP hoặc giao thức thời gian thực, cần kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm của họ trong một loạt các môi trường.

At the same price!

5.540.160 VNĐ
ACDSee Home Pack 2020
TTS01527
5.707.200 VNĐ
5.730.400 VNĐ