Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RAM Disk for Windows

1.364.160 VNĐ
Ask a question
TTS01285
In stock
+
SoftPerinf RAM Disk là một ứng dụng đĩa RAM hiệu suất cao cho phép bạn có một đĩa trên máy tính được lưu trữ hoàn toàn trong bộ nhớ của nó. Vì bộ nhớ nhanh hơn nhiều so với đĩa cứng vật lý, việc lưu trữ dữ liệu tạm thời trên đĩa trong bộ nhớ nhanh đạt được hiệu suất cao hơn. Dù công việc của bạn là gì, hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem đĩa RAM có thể cung cấp cho bạn những gì.SoftPerinf RAM Disk tạo một đĩa ảo nằm trong RAM máy tính có thể truy cập trong Windows Explorer và các ứng dụng khác, cho phép bạn lưu trữ bất kỳ thông tin tạm thời nào trên đĩa này. Hơn nữa, Windows có thể được cấu hình để sử dụng đĩa RAM cho các tệp tạm thời, do đó hệ thống và hầu hết các ứng dụng khác sẽ sử dụng đĩa trong bộ nhớ nhanh cho dữ liệu tạm thời của chúng. Vì Windows và các ứng dụng của bên thứ ba khác thường tạo ra một số lượng lớn các tệp tạm thời chỉ trong một thời gian ngắn, sử dụng đĩa RAM sẽ kéo dài tuổi thọ đĩa cứng của bạn bằng cách tránh việc đọc và ghi quá mức.

At the same price!

1.302.680 VNĐ
1.364.160 VNĐ
1.410.000 VNĐ