Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SendBlaster Pro

2.951.040 VNĐ
Ask a question
TTS00310
In stock
+
Sendblaster Pro là phần mềm gửi email hàng loạt có tích hợp với một bộ công cụ tiêu chuẩn và nhập tệp HTML, thêm hình ảnh và tệp đính kèm. Ưu điểm chính của nó bao gồm một loạt các tính năng và hoạt động dễ dàng. Để tạo văn bản của bản tin trong tương lai, sử dụng trình chỉnh sửa trực quan. Sendblaster Pro còn hỗ trợ các trình soạn thảo trực tuyến từ bên ngoài.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

2.992.800 VNĐ
3.016.000 VNĐ
Babylon 10 Pro- Lifetime
TTS00675
2.820.000 VNĐ